INFORMACJA O

ORGANIZATORZE

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

W POZNANIU

Wielkopolska Izba Lekarska została reaktywowana ponad 29 lat temu. Od samego początku jej ideą jest kształcenie lekarzy i integracja środowiska lekarskiego. Swoją działalnością obejmuje teren całej Wielkopolski, a zrzeszonych jest w niej blisko 14 i pół tysiąca tysięcy lekarzy i lekarzy dentystów. Bieżącą działalnością izby zarządza Okręgowa Rada Lekarska, która liczy 53 członków. Jej prezesem od marca 2018 roku jest lek. Artur de Rosier. Siedziba główna znajduje się w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego. Prężnie działają także delegatury, jest ich pięć: w Lesznie, Koninie, Pile, Kaliszu i w Ostrowie Wlkp. Obok standardowej działalności administracyjnej ważnym zadaniem WIL jest kształcenie. Jedną z form są szkolenia, kursy i konferencje tematyczne, zarówno te ogólnopolskie, regionalne jak i organizowane przez delegatury. Wśród nich są m.in. doroczne spotkania neonatologiczne, chirurgiczne, ortopedyczne, z ochrony radiologicznej pacjenta, stomatologiczne, nefrologiczne czy z medycyny rodzinnej oraz medycyny ratunkowej. Organizowane przez WIL kursy i szkolenia dotyczą nie tylko tematów medycznych, ale i zagadnień prawnych oraz tych związanych z ochroną danych osobowych. Od lat prowadzone są także kursy językowe, warsztaty ekonomiczne, komputerowe i obsługi urządzeń mobilnych. W samym 2017 roku izba przeprowadziła ponad 55 szkoleń, kursów i warsztatów, w których uczestniczyło ponad 2 600 lekarzy, w tym ok dziewięciuset  lekarzy dentystów. W ciągu 8 ostatnich lat skorzystało z nich blisko 20 tys. lekarzy i lekarzy dentystów. Rada Okręgowa od lat prowadzi także program pomocy prawnej dla lekarzy i członków WIL. W strukturach izbowych z powodzeniem działają również młodzi lekarze oraz seniorzy. Członkowie WIL rozwijają swoje pasje w dziedzinie kultury, sztuki i w sporcie. Dowodem na to jest m.in. Koło Malujących Lekarzy, liczne zawody sportowe z udziałem medyków oraz działający od kilku lat Chór Kameralny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz orkiestra „Operacja Muzyka”.

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSTROWIE WLKP.

Oddział Kardiologiczny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. to jeden z najnowocześniejszych w Wielkopolsce Oddziałów Kardiologicznych. Na nowym miejscu, w budynku Poradni Specjalistycznych, funkcjonuje od grudnia 2013 roku. Z budynkiem głównym szpitala połączony jest nowoczesnym łącznikiem. Placówka dysponuje 35 łóżkami, w tym 10-łóżkową salą do intensywnego nadzoru oraz ultranowoczesną, hybrydową, godną ośrodków klinicznych pracownią hemodynamiki.

Oddział to nowoczesny kompleks diagnostyczno-leczniczy, który służy nie tylko mieszkańcom Powiatu Ostrowskiego, ale również mieszkańcom całej Południowej Wielkopolski. To cały kompleks pracowni, które współpracują z oddziałem znajdującym się w budynku szpitala, jak i z poradnią kardiologiczną dla dorosłych i dzieci zlokalizowaną piętro niżej. Sercem oddziału jest nowoczesna hybrydowa pracownia hemodynamiki służąca tym pacjentom najbardziej chorym, którzy trafiają do ostrowskiego szpitala z ostrymi zespołami wieńcowymi. 

 

Ostrowski oddział kardiologiczny zapewnia pacjentom pełne spektrum zabiegów i procedur kardiologicznych, od kardiologii zachowawczej, poprzez kardiologię interwencyjną w ostrych zespołach wieńcowych i w stabilnej chorobie wieńcowej, po szeroko pojętą rehabilitację kardiologiczną. 

  • logo_wil_bez_nazwy_kwadrat
  • Black Facebook Icon